PolAMK - Julkaisut
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Julkaisut

Järjestä tulokset


Kuva Tuote Hinta  
Kun isolla kengällä astuu jää iso jälki
Marko Vesterbacka
36.00 €
Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi 2019
Matti Vuorensyrjä
40.70 €
SUOMEN RIKOSOIKEUS Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet
Johan Boucht ja Dan Frände
23.10 €
SINISET KLASSIKOT Poliisi- ja kriminologian alan moderneja klassikkotutkimuksia 1
(toim.) Matti Vuorensyrjä
23.10 €
Naisten ja miesten tasa-arvo poliisissa 2018
Vesa Huotari
27.50 €
Cybercrime, Law and Technology in Finland and Beyond
Giulio Calcara, Peter Sund & Matti Tolvanen
23.10 €
POLISENS MAKTMEDELSANVÄNDNING En lärobok om finsk rätt
Johan Boucht
16.50 €
Poliisin toimintaympäristö : Poliisiammattikorkeakoulun katsaus 2018
Vesa Muttilainen && Vesa Huotari (toim.)
40.70 €
Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2017
Jenita Rauta
27.50 €
Poliisialan sanasto
Marketta Vesisenaho
16.50 €
Poliisibarometri 2018
Matti Vuorensyrjä & Monica Fagerlund
27.50 €
Poliisin tietoon tullut turvapaikanhakijoihin liittyvä rikollisuus 2016
Suvi-Tuuli Mansikkamäki, Jarmo Houtsonen ja Kari Laitinen
16.50 €
Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi 2017
Matti Vuorensyrjä & Anna Lehmuskoski
27.50 €
Talousrikostutkinta poliisissa vuonna 2015
Mansikkamäki,Kankaanranta,Ranki,Muttilainen
16.50 €
Terrorismin torjunta Suomessa
Mirkka Kreus
23.10 €
Poliisin rooli kuolemansyyntutkinnassa
Kimmo K. Kiiski
16.50 €
Teknisen tutkinnan valokuvausopas
Timi Tikkanen
28.00 €
Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus-, koulutus-,kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen palvelukonseptin avulla
16.50 €
Utredningar av vålds- och sexualbrott mot barn
Noora Ellonen & Satu Rantaeskola (red.)
28.00 €
LAPSIIN KOHDISTUVIEN VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOSEPÄILYJEN TUTKINTA
Noora Ellonen & Satu Rantaeskola (toim.)
23.10 €
Poliisin toimintaympäristö. Poliisiammattikorkeakoulun katsaus 2016
Vesa Muttilainen & Pauliina Potila (toim.)
23.10 €
Voimankäyttöselvityshankkeen loppuraportti
Henri Rikander
16.50 €
Lähisuhdeväkivalta poliisin perheväkivaltatehtävillä
Monica Fagerlund
27.50 €
Simulaatioiden opetuskäyttö SM:n hallinnonalan koulutusorganisaatioiden perustutkintokoulutuksessa
Joanna Kalalahti
23.10 €
Poliisin tietoon tullut korrupitiorikollisuus Suomessa 2011-2014
Suvi-Tuuli Mansikkamäki & Vesa Muttilainen
16.50 €
Laittomat jätevirrat osana harmaata taloutta -Koonti tutkimushankkeen keskeisistä tuloksista
Iina Sahramäki ja Terhi Kankaanranta
16.50 €
Jäterikollisuus Suomessa nyt ja tulevaisuudessa
Iina Sahramäki & Terhi Kankaanranta
16.50 €
Yhtenäisen koulutusrakenteen edellytykset, hyödyt ja haitat SM:n hallinnonalalla
Joanna Kalalahti ja Vesa Huotari
16.50 €
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansallinen riskiarvio 2015
Pirjo Jukarainen & Vesa Muttilainen
23.10 €
Poliisin ajokoulutuksen jatkuva kehittäminen ja tieto poliisiajoneuvovaurioista
Suvi-Tuuli Mansikkamäki
16.50 €
Korruption riskikohteet 2010-luvun Suomessa
Johanna Peurala & Vesa Muttilainen
16.50 €
Poliisin perustutkintokoulutuksen vaikuttavuusarviointi 2015
Matti Vuorensyrjä
27.50 €
Poliisilaki- Kommentaari
Satu Rantaeskola — Kimmo Halme, Leo Kortesalmi, Kaarle Lönnroth, Johanna Parviainen, Teemu Saukoniemi, Sanna Springare
40.70 €
Huumausainerikollisuuden vastainen toiminta Suomessa ja Venäjän federaation luoteisosassa
16.50 €
Poliisin toimintaympäristö, Poliisiammattikorkeakoulun katsaus 2014
Vesa Muttilainen & Vesa Huotari (toim.)
23.10 €
Lapsen edunvalvonta esitutkinnan näkökulmasta
Mia Tuominen
16.50 €
Esitutkintalaki - Kommentaari
Satu Rantaeskola (Toim.)
47.30 €
Pakkokeinolaki - Kommentaari
Satu Rantaeskola (Toim.)
47.30 €
Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013, Lapsiuhritutkimuksen tuloksia
Monica Fagerlund, Marja Peltola, Juha Kääriäinen, Noora Ellonen, Heikki Sariola
40.70 €
Vihreämpää rajan toisella puolella? Vertaileva tutkimus ympäristörikollisuuden torjunnasta ja tutkinnasta Suomessa ja Ruotsissa
Iina Sahramäki ja Terhi Kankaanranta
16.50 €
Ympäristörikollisuuden torjunta ja valvonta Suomessa
Iina Sahramäki ja Terhi Kankaanranta
16.50 €
Laittoman maahanmuuton torjunta viranomaisyhteistyön haasteena
Jenni Niemi
16.50 €
Kolmas sektori turvallisuuden osatekijänä
Jouni Perttula
16.50 €
Poliisin perustutkintokoulutuksen vaikuttavuusarviointi
Matti Vuorensyrjä & Leena Ranta
27.50 €
Talousrikostutkinta poliisissa vuonna 2011
Terhi Kankaanranta & Vesa Muttilainen
16.50 €
Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa
Noora Ellonen (toim.)
23.10 €
Poliisisanasto suomi–venäjä
Antti Laakso
23.10 €
Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2011
Jenni Niemi & Iina Sahramäki
16.50 €
Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä
Noora Ellonen
27.50 €
Poliisin toimintaympäristö. Poliisiammattikorkeakoulun katsaus 2012.
Risto Honkonen & Vesa Muttilainen (toim.)
23.10 €
Huumeet Suomessa 2020 ennakointitutkimus
Tomi Lintonen, Sanna Rönkä, Elina Kotovirta & Anne Konu
16.50 €
Pirkanmaan turvallisuusklusteri? Esiselvitys hankkeen toteutettavuudesta
Jouni Perttula
16.50 €
Poliisin tietoon tullut korruptiorikollisuus Suomessa 2007–2010
Anna Leppänen & Vesa Muttilainen
16.50 €
Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö. Tapausten tunnistaminen, rikosprosessi ja viranomaisten yhteistyö
Sanna-Mari Humppi & Noora Ellonen
40.70 €
Poliisin perustutkintokoulutuksen vaikuttavuusarviointi
Matti Vuorensyrjä & Leena Ranta
27.50 €
Talousrikostutkinta poliisissa vuonna 2011
Terhi Kankaanranta & Vesa Muttilainen
16.50 €
Poliisisanasto suomi–venäjä
Antti Laakso
23.10 €
Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2011
Jenni Niemi & Iina Sahramäki
16.50 €
Poliisin toimintaympäristö. Poliisiammattikorkeakoulun katsaus 2012.
Risto Honkonen & Vesa Muttilainen (toim.)
23.10 €
Huumeet Suomessa 2020 ennakointitutkimus
Tomi Lintonen, Sanna Rönkä, Elina Kotovirta & Anne Konu
16.50 €
Poliisin tietoon tullut korruptiorikollisuus Suomessa 2007–2010
Anna Leppänen & Vesa Muttilainen
16.50 €
Pirkanmaan turvallisuusklusteri? Esiselvitys hankkeen toteutettavuudesta
Jouni Perttula
16.50 €