PolAMK - Julkaisut
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Tervetuloa Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) julkaisujen verkkokauppaan!

Polamk julkaisee poliisitoimeen, kansalaisten turvallisuuteen ja yleiseen yhteiskunnalliseen kriminologiseen tietämykseen liittyvää kirjallisuutta kolmessa eri julkaisusarjassa.

Verkkokaupasta voit tilata Polamkin julkaisusarjoissa vuodesta 2012 lähtien ilmestyneitä teoksia painettuina. Kaikki Polamkin julkaisusarjojen uudet julkaisut saa myös maksuttomina sähköisinä versioina osoitteesta: www.polamk.fi/julkaisut Aikaisemmin ilmestyneet teokset ovat tilattavissa samasta osoitteesta.

Tämän verkkokaupan ylläpidosta ja toiminnasta vastaa Punamusta.


Welcome to the publications webshop of the Police College (Polamk)!

Polamk publishes literature related to policing, public safety and general social criminology knowledge in three series.

This webshop offers printed versions of the publications released in Polamk's series since 2012. All new publications in Polamk's series are also available free of charge in electronic format at: www.polamk.fi/julkaisut . Earlier publications can also be ordered from this site.

This webshop is operated and maintained by Punamusta.


Välkommen till webbutiken för Polisyrkeshögskolans publikationer!

Polisyrkeshögskolan publicerar tre olika publikationsserier med litteratur som rör polisväsendet, medborgarnas säkerhet och allmänna, samhälleliga kriminologiska kunskaper.

Från webbutiken kan du beställa tryckta verk som kommit ut i Polisyrkeshögskolans publikationsserier sedan 2012. Alla nya publikationer i Polisyrkeshögskolans publikationsserier fås också som avgiftsfria elektroniska versioner på adressen: http://www.polamk.fi/sv/publikationer Utkomna verk kan beställas på samma adress.

För webbutikens underhåll och funktion ansvarar Punamusta.